освітня діяльність

Коледж – це заклад фахової передвищої освіти, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 223 Медсестринство, яка забезпечує підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, а саме – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та відповідає стандартам освіти, освітньо-професійним програмам, установленим для закладів фахової передвищої освіти. Коледж є сучасним закладом фахової передвищої освіти з гармонійними й партнерськими взаємовідносинами між працівниками, студентами та суспільством. Якість освітньої діяльності Студентів є основним пріоритетом, яким у своїй діяльності користується колектив Коледжу, що базується на автономії закладу освіти, академічній мобільності, історичних, професійних традиціях, самостійності та спрямований на здобуття результатів в освітній, практичній, лікувальній, міжнародній та громадській діяльності, що відповідає стандартам фахової передвищої освіти.