1. Бібліотекою Медичного фахового коледжу ХНМУ мають право користуватися студенти, викладачі, лікарі-викладачі, обслуговуючий персонал.

2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

3. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити свої зобов’язання щодо їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

4. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

5. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 10 днів, періодичні видання видаються на 3 дні.

6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

7. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріли.

8. Читачі, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись із бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

9. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або рівноцінними, чи сплатити їх вартість у 10-кратному розмірі.

10. У випадках, коли читач відмовляється повернути книгу чи сплатити її вартість бібліотеці, коледж не буде проводити видачу документів.