Основна інформація

Медичний фаховий коледж входить до складу та є структурним підрозділом Харківського національного медичного університету.

Провадження освітньої діяльності у Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету здійснюється за спеціальністю 223 Медсестринство.

Навчальний заклад здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на основі:

  • базової загальної середньої освіти за спеціалізаціями «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер), «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична);
  • повної загальної середньої освіти за спеціалізаціями «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична), «Акушерська справа» (кваліфікація акушерка).