КОМІСІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Робочими органами студентського самоврядування в коледжі є комісії. Роботу кожної організовує і контролює відповідний голова комісії. Голів комісій призначає та звільняє голова студентської ради. Членом комісії може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені комісії::

 • науково-дослідна
 • інформаційна
 • культури та дозвілля

 Науково-дослідна комісія

 • підтримує зв’язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчально-виховної роботи з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять.

 Інформаційна комісія:

 • акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, Інтернет ресурси тощо;
 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
 • забезпечує розробку та виготовлення стендів, листівок, буклетів,
 • висвітлює інформацію проведених заходів на сайті коледжу, соцмережах.

 Комісія культури та дозвілля:

 • вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);
 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • ініціює та   проводить   загальноколеджні   заходи   культурно-масового характеру;
 • надає пропозиції керівництву коледжу та заступнику директора з навчально-виховної роботи щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків.