Підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»   здійснюється на базі  9   класів. Доцільність підготовки фахівців у закладі зумовлена, в першу чергу, реформуванням   передвищої освіти та системи охорони здоров’я в Україні, визначила загальну потребу вдосконалення фахової медичної освіти з метою підготовки фахових молодших бакалаврів як висококваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці. Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО орієнтована в першу чергу на підготовку фельдшерів – фахівців, які:
 • здійснюють свою професійну діяльність, керуючись чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію долікарської допомоги дорослому та дитячому населенню;
 • проводять загальне і клінічне обстеження пацієнтів;
 • здійснюють постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань людини;
 • надають відповідну медичну допомогу;
 • асистують під час операцій та інструментальних обстежень;
 • володіють основами діагностики вагітності, визначають її строки, проводять обстеження вагітної, приймають нормальні пологи, обстежують новонародженого;
 • надають невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах;
 • володіють прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій;
 • проводять забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження;
 • здійснюють протиепідемічні заходи в осередку інфекції;
 • проводять санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища;
 • ведуть медичну документацію;
 • дотримуються принципів медичної деонтології;
 • постійно удосконалюють свій професійний рівень.

Випускники відділення успішно працюють у закладах охорони здоров’я в усіх регіонах України та за її межами.

Моя професія фельдшер

Найпопулярнішою серед вступників є професія фельдшера.

Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург) – універсальний фахівець у наданні первинної медичної допомоги при різноманітних гострих захворюваннях та невідкладних станах. Професія фельдшера найбільш наближена до професії лікаря. Як правило, фельдшер працює в службі швидкої допомоги.

Як і будь-яка професія, що пов’язана з медичним обслуговуванням хворих, професія фельдшера вимагає від працівників таких рис, як самовпевненість, терпіння, врівноваженість, уміння швидко приймати рішення в складній, нестандартній ситуації та умовах дефіциту часу. Для успішної роботи фельдшера важливим є постійна готовність прийти на допомогу людям. Специфіка роботи служби швидкої допомоги (нічні чергування) ставить підвищені вимоги до фізичної витривалості, а в деяких випадках до фізичної сили працівників (перенесення хворих в машину швидкої допомоги), вимагає від них організованості та постійної готовності до дій.

ІсторІя