МЕТОДИЧНА РОБОТА

Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому,
щоб пробудити інтерес до пошуку,
аналізу, життєдайної сили праці
В.О. Сухомлинський

Методист

Гук  Інна Павлівна

к.пед.н., викладач-методист, викладач вищої категорії

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

Методична робота в коледжі – це показник сучасності  закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу. Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.