Бібліотека коледжу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором коледжу.

Це один із знакових днів у нашому міжнародному календарі. Талант письменника – яскрава демонстрація духовного начала всього людства. Уміння висловити свої почуття і переживання, думки і образи, події і відносини, і багато чого, що так чи інакше зв’язується з людським світоглядом – справжній дар. Сказати і бути почутим, знайти розуміння і відгук у серцях вдячного читача – це мета будь-якого автора. Далеко не всім вдавалося досягти її. А деякі навіть випереджали свій час, будучи натхненниками і законодавцями нових підходів, і нових поглядів.

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є:

·         Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти та розвитку навчально-виховного процесу;

·         Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу користувачів бібліотеки, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності студентів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації;

·         Моделювання універсального фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним функціям і запитам та інтересам користувачів;

·         Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

·         Своєчасне забезпечення студентів та педагогів навчальною, художньою та методичною літературою;

·         Максимальне розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізація довідково-бібліографічного обслуговування.

          На сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує 29118 примірників книг. Навчальна література – 22178 примірників. Бібліотека обслуговує 520 користувачів.

          Бібліотека розташована на другому поверсі коледжу, складається з читального залу та книгосховища. Читальний зал на 10 робочих місць, 4 з яких оснащені комп’ютерами з доступом до Інтернет-мережі.

          Бібліотекою постійно проводиться робота по організації та комплектуванню бібліотечного фонду. Співпраця з такими видавництвами, як ВСВ «Медицина», «Ранок», «Грамота», «Лібра Терра». «Літера ЛТД», дозволяє замовити літературу, яка б відповідала змісту навчальних, виховних, інформаційних потреб читачів.

          Науково-практична медична періодика є найбільш впливовим джерелом професійної інформації для фахівців охорони здоров’я в Україні. Тому передплата фахових періодичних видань є невід’ємною частиною комплектування бібліотечного фонду.

          У читальному залі та на абонементі бібліотеки коледжу постійно організовуються цикли книжкових виставок, тематичні полички, проводяться години-інформації, бесіди та інші масові заходи.

          На абонементі організовано куточок «Сучасна художня література» та постійно діючу виставку «Книги, які повинен прочитати кожен», де наші відвідувачі мають змогу обрати цікаву сучасну літературу для проведення дозвілля.

Кожен користувач знайде у нас потрібну інформацію. Наші двері завжди відкриті для Вас!