Українська література

Основний підручник
10 клас
Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл.
закл. загальн. серед. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. — К. : Грамота, 2018.
11 клас
Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл.
закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019.