Зарубіжна література

Основний підручник
10 клас
Ніколенко О. М.
Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл.
закл. загальн. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова,
Л. Л. Ковальова. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.
11 клас
Ковбасенко Ю. І.
Зарубіжна література (профільний рівень) : підручник
для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Ю. І. Ков-
басенко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 320 с.