Іноземна мова

Основний підручникДодаткова
10 клас
Оксана Карпюк
Англійська мова (10-й рік навчання) ((nglish (the 10th year of studies)) підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль “Видавництво Астон”,
— 256 с. іл.
Нерсисян М.А., Піроженко А.О.
«Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Нерсисян М. А., Піроженко А. О — К.; Ірпінь:
ТОВ «Видавництво «Перун», 2018 — 192 с.: іл.
Буренко В. М.
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіт. / В. М. Буренко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 208 с. : іл.
11 клас
Карпюк О. Д.
Англійська мова (11-й рік навчання) (English (the 11th year of studies)) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль : Астон, 2019. — 256 с. : іл.
Нерсисян М.А., Піроженко А.О.
Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 11 класу закладів загальної середньої освіти / М.А. Нерсисян, А.О. Піроженко. – К.; Ірпінь : ТОВ
«Видавництво «Перун», 2019. – 192 с.: іл.
Буренко В. М.
Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Валентина Буренко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 208 с. : іл.