Правознавство

Основний підручник
10 клас
Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / П. В. Вербицька, О. В. Волошенюк, Г. О. Горленко та ін. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 224 с.
11 клас
Васильків І. Д.
Правознавство (профільний рівень) : підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти / І. Д. Васильків, В. М. Кравчук, В. Я. Бурак,
О. К. Марін, Г. А. Волошкевич, Н. О. Попова, Л. М. Хлипавка, В. А. Іващенко. — Тернопіль : Астон, 2019. — 312 с. : іл.