Хімія

Основний підручникДодаткова
10 клас
Попель П. П.
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — Київ :
ВЦ «Академія», 2018. — 256 с. : іл.
Григорович О. В.
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 10 класу закл. загал. серед.
освіти / О. В. Гри горович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 240 с. : іл.
11 клас
Попель П.
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Павло Попель, Людмила Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2019. — 248 с. : іл.
Григорович О. В.
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Олексій Григорович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 224 с. : іл., фот.