Голова циклової комісії

ГЛОТОВА Людмила Іванівна

викладач дисциплін «Іноземна мова   (за професійним спрямуванням)», «Основи латинської мови з медичною термінологією», «Іноземна мова»

Циклова комісія гуманітарних дисциплін забезпечує навчання за спеціальністю 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Проблеми, над якими працює циклова комісія

Загальна:

Формування професійних компетенстностей майбутніх медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної конкурентоспроможністі на сучасному ринку праці.

Приватні:

1. Міждисциплінарна інтеграція та активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Основи латинської мови з медичною термінологією»

2. Упровадження інтерактивних технологій при вивченні суспільних дисциплін

3. Формування правової культури майбутнього фахівця в умовах вищого навчального закладу

4. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом організації спортивних свят і спортивних змагань

Склад циклової комісії

Брюхович Віталій Івановичвикладач дисципліни «Фізичне виховання»
Гук Інна Павлівнавикладач дисциплін «Українська мова  (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Українська мова»
Лебединець Тетяна Михайлівнавикладач дисциплін «Основи філософських знань», «Історія медицини та медсестринства», «Медсестринська етика і деонтологія»
Сосновська Руслана Станіславівнавикладач дисциплін «Основи правознавства», «Основи права», «Соціологія», «Правознавство», «Безпека життєдіяльності», «Основи ОП та ОП в галузі»

Викладачі циклової комісії активно працюють над пошуком нових форм і методів викладання іноземних мов для успішної адаптації студента в іншомовному середовищі. Зусилля викладачів направлені на залучення студентів до участі в олімпіадах, обласних і республіканських конкурсах, на яких студенти неодноразово займали призові місця. Викладачі разом зі студентами беруть активну участь у щорічних наукових конференціях, у конкурсах, та «Днях наук». Викладачі і студенти прийняли активну участь у святкуванні  Року англійської мови в Україні. Викладачі циклової комісії постійно удосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів. Циклова комісія продовжуює активно працювати над покращенням та вдосконаленням викладання навчальних дисципліни циклу.